AFFA - Машин угаалгын газрын бүртгэлийн програм

AFFA - Машин угаалгын газрын бүртгэлийн програм

Машин угаалгын газраар үйлчлүүлж буй машины ямар үйлчилгээг хийлгэж байгаа талаар бүртгэл явуулж түүнээс гарсан төлбөр болон ажилчдын цалинг тооцож мөн бараа бүтээгдэхүүний бүртгэл явуулдаг програм хангамж юм.

Бүтээгдэхүүний дэлгэрэнгүй

  • Төрөл: Програм хангамж
  • Хийсэн огноо: 2005
  • Онцлогууд:

Машин угаалгын газраар үйлчлүүлж буй машины ямар үйлчилгээг хийлгэж байгаа талаар бүртгэл явуулж түүнээс гарсан төлбөр болон ажилчдын цалинг тооцож мөн бараа бүтээгдэхүүний бүртгэл явуулдаг програм хангамж юм.