Үл хөдлөх дурсгалын бүртгэлийн програм

Үл хөдлөх дурсгалын бүртгэлийн програм

Түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалын түргэвчилсэн бүртгэлийн програм

Бүтээгдэхүүний дэлгэрэнгүй

  • Төрөл: Програм хангамж
  • Хийсэн огноо: 2014
  • Онцлогууд: Хэрэглэгчийн бүртгэл Хайлтын систем Зургийн цомог (Gallery) Өгөгдлийн шрифлэлт, нууцлал Word, Excel, PDF рүү экспортлох Хэвлэх Олон хэрэглэгч ашиглах Тайлан Өөртөө сайжруулалт хийх (Upgrade) Setup (Install) Жижиг хэмжээний өгөгдлийн бааз

Үл хөдлөх дурсгалын бүртгэлийг GPS мэдээлэлтэйгээр нь бүртгэж, хайлт шүүлт хийх, тайлагнах дүгнэх програм