Үл хөдлөх соёлын өвийн бүртгэл мэдээллийн систем

Үл хөдлөх соёлын өвийн бүртгэл мэдээллийн систем

Монгол улсын 21 аймгийн 38 музейн байгууллагын соёлын үл хөдлөх дурсгалыг бүртгэн баримтжуулах програм хангамж

Бүтээгдэхүүний дэлгэрэнгүй

  • Төрөл: Програм хангамж
  • Хийсэн огноо: 2010
  • Онцлогууд: Их хэмжээний өгөгдлийн бааз Хайлт Хэрэглэгчийн хандах эрх болон нэвтрэлт Үйлдлийн системтэй хорших Өгөгдлийн шрифлэлт, нууцлал Хэвлэх Олон хэрэглэгч ашиглах Тайлан Өөртөө сайжруулалт хийх (Upgrade) Setup (Install) Excel-с өгөгдлийг бөөнөөр унших Бүх төрлийн алгоритм тооцоолол хийх

Монгол улсын 21 аймгийн 38 музейн байгууллагын соёлын үл хөдлөх дурсгалыг бүртгэн баримтжуулах програм хангамж