[ Вэбийн төлбөрийн шинэ боломж ]

Вэбээ эхэлж хийлгээд төлбөрөө 12 сарын хугацаанд төлөх боломж

Бид өөрийн харилцдаг ББСБ-тай хамтран Технологи дэмжих зээлээр вэбээ урьдчилан хийлгэж төлбөрөө хуваан төлөх боломжийг хэрэглэгчдэд олгож байна. 

Ингэснээр доорх боломж бүрдэж байна

  • Урьдчилж их хэмжээний мөнгө гаргах шаардлагагүй
  • Хурдан хугацаанд вэбтэй болж үйл ажиллагаагаа явуулах боломжтой
  • Өндөр хүү төлөхгүй
  • Барьцаа шаардлагагүй

Хийгдэх алхам

  • Манай вэб сайтын үнийн багцаас өөрт тохирхоо сонгоно (Үнэ харах)
  • Манай байгууллагатай гэрээ байгуулна
  • ББСБ -тай гэрээ байгуулна.
Ингээд таны сонгосон багцаас хамаарч 5-15 хоногийн дотор та вэб сайтаа хийлгэж хүлээн авч ашиглана. Харин ББСБ-тай байгуулсан гэрээний дагуу төлбөрөө 12 сарын хугацаанд төлнө.